ตอบ
ES21_fatboy


เข้าร่วม: 01 ตุลา 2008
ตอบ: 1563

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 11901
ให้คำขอบคุณ: 4229

ที่อยู่: วงแหวนอุตสาหกรรม
ปี: 2004
สี: น้ำเงิน วิวิด (มุก) (B-502P)
จันทร์, 21 กุมภา 2011 21:59 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งกันครับ
เนื่องจาก Meeting ครั้งที่ 82 ในวันอาทิตย์ร์ที่ 20 มีนาคม 2011 นี้นั้น จะได้จัดให้มีการ

เลือกตั้ง "ประธาน" คนใหม่ ขึ้นดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่งที่ได้ว่างลง เพื่อจักได้

มีผู้รับช่วงสานต่อ กำหนดทิศทาง และบริหาร civic ES group สืบต่อไป

โดยจักได้จัดให้มีขึ้น ณ ร้านอาหารจิตรโภชนาพาร์ค 26/368 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน(กม.27)


จึงอยากให้พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ช่วยกันเสนอชื่อ ผู้ที่ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้าสู่

กระบวนการคัดเลือก "ประธาน" คนใหม่ ด้วยวิธีการเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1. พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ที่มีสิทธิเสนอชื่อได้นั้น ต้องเข้าร่วม www.civicesgroup.com

ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2009 โดยดูจากวันที่เข้าร่วมในระบบฯเป็นเกณฑ์


2. พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ที่มีสิทธิตามข้อ 1. สามารถเสนอได้ท่านละ 1 ชื่อ


3. ชื่อที่มีการเสนอขึ้นมาแล้ว ไม่ต้อง "เสนอชื่อซ้ำ" อีก


4. ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมกับ www.civicesgroup.com

ก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2008 โดยดูจากวันที่เข้าร่วมในระบบฯเป็นเกณฑ์


5. ขอสงวนสิทธิ "งดเว้น" ข้อความที่เป็นการแสดงความคิดเห็นอื่นใด นอกจากการ

"เสนอชื่อ" ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น "ประธาน" เท่านั้นในกระทู้นี้


6. ขอสงวนสิทธิให้กับผู้ดูแลในการ "ลบ" ข้อความที่ไม่เป็นไปตาม ข้อ 1.-5.


7. "ผู้ถูกเสนอชื่อ" แล้วไม่แสดงการ "ปฏิเสธ" ถือว่ายอมรับการเสนอชื่อ


สำหรับรายละเอียดในการเลือกตั้ง เพื่อคัดเลือก "ประธานฯ" มีดังต่อไปนี้ครับ


1. ผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งฯ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ 2 ประการต่อไปนี้ คือ

- ต้องเข้าร่วมกับ www.civicesgroup.com ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2009 ดูจากวันที่เข้าร่วมฯ

- ได้รับคำขอบคุณ Thanks จากการใช้งาน www.civicesgroup.com มากกว่า 500


2. ผู้ที่มีสิทธิฯ ต้องมาใช้สิทธิฯ ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดให้มีการเลือกตั้งฯ


3. การลงคะแนนใช้สิทธิ ผู้มีสิทธิออกเสียงฯ 1 ท่าน มีสิทธิลงคะแนนเลือกได้ 2 คน


4. ผู้มีสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิฯ ได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2011 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง

17.30 น. ตามเวลามาตรฐานของ กรมอุึทกศาสตร์ กองทัพเรือ


5. การนับคะแนนจะจัดให้มีขึ้น ต่อหน้าสักขีพยาน พวกเราชาว civic ES group ที่มาร่วม

Meeting และอยู่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน โดยจะเริ่มทำการนับคะแนน และสรุปผล

คะแนนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 20.30 น. ผลคะแนนที่ประกาศต่อหน้าพยาน ถือเป็นที่สิ้นสุด


6. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง "ประธาน" คือ ผู้ที่มีผลคะแนนในลำดับที่ 1


7.มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติม เพื่อช่วยงาน "ประธาน" เพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี้

ให้ผู้ที่มีผลคะแนนในลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่ง "รองประธาน"

ให้ผู้ที่มีผลคะแนนในลำดับที่ 3 ดำรงตำแหน่ง "คณะกรรมการ"


8. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งจะต้องอยู่ ณ ขณะที่มีการประกาศผลคะแนนด้วย


9. ตำแหน่งซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกฯ ไม่อยู่ ณ ขณะที่มีการประกาศผล ให้ผู้ที่มีผลคะแนนใน

ลำดับถัดไป ดำรงตำแหน่งแทน


10. ซึ่งภายหลังจากการประกาศผล "ประธาน" และ "รองประธาน" จะมีหน้าที่ในการแต่งตั้ง

"คณะกรรมการ" เพื่อเติมเพื่อเข้ามาช่วยงานอีก คนละ 1 ท่าน จากความเห็นชอบของตนเอง

ภายใน 30 วัน และประกาศให้ทราบใน www.civicesgroup.com


11. รวมแล้วจากการจัดการเลือกตั้งฯ ครั้งนี้ พวกเรา จะมีทีมงานบริหาร civic ES group

รวมทั้งสิ้น 5 คน คือ ประธาน, รองประธาน และ คณะกรรมการอีก 3 คน (ซึ่งคณะกรรมการนี้

ได้มาจากการเลือกตั้ง 1 คน และแต่งตั้งโดย ประธาน, รองประธาน อีก 2 คน)อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ได้ทีมงานบริหาร civic ES group ชุดใหม่แล้ว ให้ยังคงตำแหน่ง

Admin และ Moderator ชุดปัจจุบันไว้เช่นเดิม ยกเว้นตัวผมเอง ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะไปเป็น

สมาชิกปกติธรรมดาของ civic ES group ส่วนการแต่งตั้ง Moderator เพิ่มเติม ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของ "ประธาน" โดยได้รับความเห็นชอบจาก "Admin"


หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาแจ้งทาง PM จักขอบคุณยิ่ง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ จันทร์, 21 มีนา 2011 00:22, ทั้งหมด 5 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
olunlatitle


ชื่อเล่น: เติ้ล

เข้าร่วม: 17 มิถุนา 2009
ตอบ: 690

Guru ES
Guru ES

ได้รับคำขอบคุณ: 557
ให้คำขอบคุณ: 343

ปี: 2003
สี: ฟ้า ไอซ์บูล (เมทัลลิก) (B-506M)
จันทร์, 21 กุมภา 2011 22:13 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
ถ้าไม่ติดงานก็ไม่พลาดแน่นอน ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: hacker  jonatan  kittidech  cisco  K_series  chengg  k-autosociety  ahingrace  psYchosis  carrimoroll  NeaT ES.  suwitjim  ohm  Es_SaLaRyMaN  pplagoon  liverpool_art  khing_cr  RedH  Tudcham Family 
Turngkung P 11


ชื่อเล่น: เติ้ง

เข้าร่วม: 02 ตุลา 2008
ตอบ: 1656

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 2557
ให้คำขอบคุณ: 3623

ที่อยู่: SaPanMai
ปี: 2004
สี: ดำ ไนท์ฮอว์ก (B-92P)
จันทร์, 21 กุมภา 2011 22:15 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก

ผมขอเสนอ พี่ก้อง สเตฟาน ครับ

แต่พี่เอกก้อจะอยู่ในใจผมเสมอน๊าาาาาาาาาาา
ES21_fatboy


เข้าร่วม: 01 ตุลา 2008
ตอบ: 1563

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 11901
ให้คำขอบคุณ: 4229

ที่อยู่: วงแหวนอุตสาหกรรม
ปี: 2004
สี: น้ำเงิน วิวิด (มุก) (B-502P)
จันทร์, 21 กุมภา 2011 22:18 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
olunlatitle พิมพ์ว่า:
ถ้าไม่ติดงานก็ไม่พลาดแน่นอน ครับอิ อิ อย่าลืมเสนอชื่อในกระูทู้นี้ด้วย ก่อนนะคร้าบบบบ


Turngkung P 11 พิมพ์ว่า:
พี่ก้อง สเตฟาน ครับ

แต่พี่เอกก้อจะอยู่ในใจผมเสมอน๊าาาาาาาาาาา


ทำไงจะอยู่ในกายด้วยล่ะ 555
hacker


ชื่อเล่น: เซียนจ๊อบ

เข้าร่วม: 03 ตุลา 2008
ตอบ: 4046

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ES Drag war 2011
ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ES Drag war 2011

ได้รับคำขอบคุณ: 10965
ให้คำขอบคุณ: 22797

ที่อยู่: BKK <--> CNX
ปี: 2004
สี: ดำ ไนท์ฮอว์ก (B-92P)
จันทร์, 21 กุมภา 2011 22:20 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
เสนอพี่เอก
Lee_ES_turbo


เข้าร่วม: 02 ตุลา 2008
ตอบ: 4446

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 8088
ให้คำขอบคุณ: 5249

ปี: 2004
จันทร์, 21 กุมภา 2011 22:24 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
พี่เอก อะล้วง คับผมมม
cisco


ชื่อเล่น: เต้น

เข้าร่วม: 25 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 3557

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 5197
ให้คำขอบคุณ: 9940
จันทร์, 21 กุมภา 2011 22:27 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
พี่โอ๋ psYchosis ครับ


เหตุผล คือ พี่โอ๋เป็นพี่ชายที่ใจดี มาก ๆ เท่าที่ผมเคยรู้จักมา

เป็นพี่ที่ผมนับถือคนนึงครับ ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับรถ หรือ เรื่องอื่น ๆ พี่เค้าพร้อมช่วยผมมาตลอด

ให้คำแนะนำต่าง ๆ จนคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถเลยอย่างผม ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นมานิดนึงล่ะ

ขอบคุณพี่โอ๋มาก ๆ นะครับ ที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดมา <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></


แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ อังคาร, 22 กุมภา 2011 11:44, ทั้งหมด 2 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
boss


ชื่อเล่น: บอส

เข้าร่วม: 15 ตุลา 2008
ตอบ: 840

Guru ES
Guru ES

ได้รับคำขอบคุณ: 1138
ให้คำขอบคุณ: 1530

ที่อยู่: ชัยพฤกษ์ -ทิปโก้ ทาวเวอร์ พระราม6
ปี: 2002
สี: ดำ ไนท์ฮอว์ก (B-92P)
จันทร์, 21 กุมภา 2011 23:20 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
ขอบคุนพี่เอกครับ

และรอแสดงความยินดีกับประธานคนใหม่ครับ
PAE KUNG


ชื่อเล่น: เป้

เข้าร่วม: 08 ตุลา 2008
ตอบ: 1131

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 2818
ให้คำขอบคุณ: 3696

ที่อยู่: Bangna&Bangbon
ปี: 2001
สี: เทา ซิกเน็ต (เมทัลลิก) (RP-31M)
จันทร์, 21 กุมภา 2011 23:51 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
เสนอพี่เอก Alert ครับ

ขอบคุณพี่เอกอิมมากๆครับ ที่ทำเพื่อพวกเรามาตลอด (พี่สร้างมาตรฐานไว้สูงมากๆ) อิอิ
yoosabai


ชื่อเล่น: เอ้

เข้าร่วม: 30 กันยา 2008
ตอบ: 1992

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 8345
ให้คำขอบคุณ: 4773

ที่อยู่: Samutprakarn
ปี: 2005
สี: เงิน ซาติน (เมทัลลิก) (NH-623M)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 00:05 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
ด้วยเหตุผลนาๆนับประการ ขอเสนอ เพ่จ๊อบ hacker ครับ
kunshybeer08


เข้าร่วม: 02 ตุลา 2008
ตอบ: 914

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 1063
ให้คำขอบคุณ: 1702

ปี: 2004
สี: ขาว ทาฟเฟต้า (NH-578)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 07:11 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
ผมเสนอพี่ฟานครับ...
ได้รับคำขอบคุณจาก: chengg  k-autosociety  Turngkung P 11  YINDEE  boss  kittidech  ahingrace  hacker  cisco  psYchosis  carrimoroll  jonatan  NeaT ES.  olunlatitle  CEMENT  ohm  Es_SaLaRyMaN  khing_cr  RedH  Tudcham Family  honeybeex7 
TUI_PeTiTe


เข้าร่วม: 24 สิงหา 2008
ตอบ: 3394

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 11353
ให้คำขอบคุณ: 3321

ที่อยู่: 33 ตร.ม.
ปี: 2001
สี: ทอง ไทเทเนียม (เมทัลลิก) (YR-525M)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 08:13 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
ขอเสนอ ป๋องแป๋ง (ไอ้แว่นหื่น)
k-autosociety


ชื่อเล่น: เค

เข้าร่วม: 16 มิถุนา 2009
ตอบ: 1658

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 2144
ให้คำขอบคุณ: 3374

ที่อยู่: uttaradit - kasetnavamin
ปี: 2003
สี: ดำ ไนท์ฮอว์ก (B-92P)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 08:13 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
ผมเสนอ พี่ก้อง สเตฟานด้วยคนครับ และขอบคุณพี่เอกที่ดูแลพวกเราเสมอมาเป็นอย่างดีด้วยครับ
"ASIMO"


ชื่อเล่น: เอก

เข้าร่วม: 14 ตุลา 2008
ตอบ: 2382

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 5477
ให้คำขอบคุณ: 1463

ที่อยู่: Ayutthaya_เจย์ดีนักเลง
ปี: 2004
สี: เงิน ซาติน (เมทัลลิก) (NH-623M)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 08:21 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
เสนอพี่เอก Alert ครับ
YINDEE


ชื่อเล่น: ต๊อด

เข้าร่วม: 01 ตุลา 2008
ตอบ: 1516

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 3233
ให้คำขอบคุณ: 3684

ที่อยู่: บ้าน
ปี: 2001
สี: ม่วง วินเทจพลัม (RP-32P)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 10:25 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
Alert ครับ งานนี้ พวกเราขอแรงหน่อยนะ เบื้องหน้าซ๊ะทีนะ
ahingrace


ชื่อเล่น: หนึ่ง

เข้าร่วม: 01 ตุลา 2008
ตอบ: 2984

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 6506
ให้คำขอบคุณ: 11382

ที่อยู่: กรุงเทพ โคราช สระบุรี (THE GANG)
ปี: 2005
สี: ดำ ไนท์ฮอว์ก (B-92P)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 10:39 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
เอก Alert ครับ +10 น๊า น่ะ
HJJ 502


เข้าร่วม: 17 ตุลา 2008
ตอบ: 699

Guru ES
Guru ES

ได้รับคำขอบคุณ: 1088
ให้คำขอบคุณ: 962

ที่อยู่: ธนบุรี-ปากท่อ
ปี: 2004
สี: เทา ซิลเวอร์สโตน (NH-630M)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 10:42 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
ผมขอเสนอพี่ biki คับ ถึงจะไม่ได้ขับ ESแล้ว แต่พี่บิคเค้ายังมีใจให้ ES เต็มตัว

ขอบคุณพี่เอกอิมมากๆเลยคับ พี่ทำมาตราฐาน ES ไว้สูงมากจริงๆคับ และยังเป็นที่รักของชาว ES ตลอดแน่นอนคับ
jedsada777


ชื่อเล่น: เจษโคราช

เข้าร่วม: 30 กันยา 2008
ตอบ: 1012

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 2839
ให้คำขอบคุณ: 1102

ที่อยู่: เจษโคราช Civic ES JDM Car
ปี: 2005
สี: น้ำเงิน วิวิด (มุก) (B-502P)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 12:53 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
ด้วยเหตุ และ ผล หลายๆ อย่าง และด้วยผมก็อยู่คลับนี้มาหลายปีแล้ว พี่เอก อะล้วง คงเหมาะสมที่สุดใน ชม. นี้
olunlatitle


ชื่อเล่น: เติ้ล

เข้าร่วม: 17 มิถุนา 2009
ตอบ: 690

Guru ES
Guru ES

ได้รับคำขอบคุณ: 557
ให้คำขอบคุณ: 343

ปี: 2003
สี: ฟ้า ไอซ์บูล (เมทัลลิก) (B-506M)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 13:20 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
พี่ก้อง สเตฟานครับ
พี่ก้อง เฮฮา เรื่อยๆดีครับ อิอิ
khing_cr


ชื่อเล่น: ขิง

เข้าร่วม: 02 ตุลา 2008
ตอบ: 567

แซงซ้าย ปาดขวา
แซงซ้าย ปาดขวา

ได้รับคำขอบคุณ: 1258
ให้คำขอบคุณ: 1979

ที่อยู่: เชียงใหม่
ปี: 2004
สี: ดำ ไนท์ฮอว์ก (B-92P)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 15:27 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
ไม่รู้มีสิทธ์ป่าว แต่เสนอไว้ก่อน ฮ่าๆ

เสนอ "พี่เอก Alert" ครับ

ได้รับคำขอบคุณจาก: ahingrace  Turngkung P 11  psYchosis  cisco  soda_get  carrimoroll  NeaT ES.  olunlatitle  k-autosociety  boss  hacker  jonatan  kittidech  CEMENT  ohm  ~Ferio Mania~  Es_SaLaRyMaN  RedH  Tudcham Family 
psYchosis


ชื่อเล่น: โอ๋

เข้าร่วม: 11 สิงหา 2008
ตอบ: 2535

Moderator
Moderator

ได้รับคำขอบคุณ: 9746
ให้คำขอบคุณ: 4367

ที่อยู่: ลาดกระบัง
ปี: 2003
อังคาร, 22 กุมภา 2011 15:38 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
cisco พิมพ์ว่า:
พี่โอ๋ psYchosis ครับ


เต้นครับ ปัจจุบันผมก็จะแยกร่างทำงานแล้วครับ เว้นผมไว้สักคนครับ
soda_get


ชื่อเล่น: เก๊ต

เข้าร่วม: 30 กันยา 2008
ตอบ: 520

แซงซ้าย ปาดขวา
แซงซ้าย ปาดขวา

ได้รับคำขอบคุณ: 2286
ให้คำขอบคุณ: 2290

ที่อยู่: RSZ
ปี: 2001
สี: เทา ซิกเน็ต (เมทัลลิก) (RP-31M)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 15:57 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
ป๋องแป๋ง
wangyu


ชื่อเล่น: เอ๊ช

เข้าร่วม: 17 มิถุนา 2010
ตอบ: 7619

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 6468
ให้คำขอบคุณ: 7442

ที่อยู่: ลำผักชี,หนองจอก,ลาดกระบัง,มาบตาพุด ระยอง
ปี: 2005
สี: ทอง ไทเทเนียม (เมทัลลิก) (YR-525M)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 15:59 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
cisco พิมพ์ว่า:
พี่โอ๋ psYchosis ครับ


เหตุผล คือ พี่โอ๋เป็นพี่ชายที่ใจดี มาก ๆ เท่าที่ผมเคยรู้จักมา

เป็นพี่ที่ผมนับถือคนนึงครับ ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับรถ หรือ เรื่องอื่น ๆ พี่เค้าพร้อมช่วยผมมาตลอด

ให้คำแนะนำต่าง ๆ จนคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถเลยอย่างผม ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นมานิดนึงล่ะ

ขอบคุณพี่โอ๋มาก ๆ นะครับ ที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดมา <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></


+1
ได้รับคำขอบคุณจาก: Turngkung P 11  carrimoroll  NeaT ES.  olunlatitle  k-autosociety  cisco  boss  hacker  jonatan  kittidech  CEMENT  psYchosis  ohm  ~Ferio Mania~  Es_SaLaRyMaN  ahingrace  khing_cr  RedH  Tudcham Family 
carrimoroll


ชื่อเล่น: อาร์ต

เข้าร่วม: 27 กรกฎา 2009
ตอบ: 1978

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 6596
ให้คำขอบคุณ: 4103

ที่อยู่: Nawamin143 & Thamasat University
ปี: 2001
อังคาร, 22 กุมภา 2011 16:59 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
เสนอชื่อกันไปหมดแล้ว

รอลงคะแนนแล้วกันนะครับ

ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่เอก
ได้รับคำขอบคุณจาก: NeaT ES.  olunlatitle  k-autosociety  chengg  boss  hacker  jonatan  kittidech  CEMENT  psYchosis  ohm  HJJ 502  TUI_PeTiTe  Es_SaLaRyMaN  ahingrace  khing_cr  RedH  Tudcham Family  honeybeex7  PAE KUNG 
aut_es


ชื่อเล่น: อัฎ

เข้าร่วม: 02 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 1114

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 1260
ให้คำขอบคุณ: 1333

ที่อยู่: เมืองเพชร
ปี: 2001
สี: ขาว ทาฟเฟต้า (NH-578)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 17:27 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
พี่เอก Alert ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: NeaT ES.  olunlatitle  k-autosociety  boss  hacker  jonatan  kittidech  CEMENT  psYchosis  ohm  Es_SaLaRyMaN  ahingrace  khing_cr  RedH  Tudcham Family 
black_boy


ชื่อเล่น: โบ๊ต

เข้าร่วม: 01 ตุลา 2008
ตอบ: 2031

นายทะเบียน
นายทะเบียน

ได้รับคำขอบคุณ: 1969
ให้คำขอบคุณ: 706

ที่อยู่: ES อยู่ไหน ก็ที่นั่นแหล่ะ ที่อยู่ผม
ปี: 2005
สี: ดำ ไนท์ฮอว์ก (B-92P)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 18:53 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
รอลงคะแนครับเพราะคนที่อยากเสนอมีชื่อไปแล้ว
ได้รับคำขอบคุณจาก: olunlatitle  k-autosociety  boss  hacker  jonatan  kittidech  CEMENT  psYchosis  ohm  ~Ferio Mania~  Es_SaLaRyMaN  ahingrace  khing_cr  RedH  Tudcham Family 
superfiat


เข้าร่วม: 07 ตุลา 2008
ตอบ: 176

มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับ

ได้รับคำขอบคุณ: 179
ให้คำขอบคุณ: 78

ที่อยู่: เชียงใหม่
ปี: 2002
สี: ขาว ทาฟเฟต้า (NH-578)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 19:56 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
ชื่อที่จะเสนอ...

ก้อมีคนเสนอมาแล้วข้างต้นครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: olunlatitle  k-autosociety  chengg  boss  hacker  jonatan  kittidech  CEMENT  psYchosis  ohm  TUI_PeTiTe  ~Ferio Mania~  Es_SaLaRyMaN  ahingrace  khing_cr  RedH 
zan


เข้าร่วม: 23 สิงหา 2009
ตอบ: 3145

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 3432
ให้คำขอบคุณ: 6687

ที่อยู่: HNC
อังคาร, 22 กุมภา 2011 22:17 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
น้าฟานครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: jonatan  kittidech  CEMENT  psYchosis  hacker  boss  ohm  ~Ferio Mania~  Es_SaLaRyMaN  ahingrace  khing_cr  RedH  honeybeex7 
jonatan


ชื่อเล่น: โจ

เข้าร่วม: 02 ตุลา 2008
ตอบ: 6291

ครอบครัว ES
ครอบครัว ES

ได้รับคำขอบคุณ: 19302
ให้คำขอบคุณ: 13458

ที่อยู่: ประชาอุทิศ - สุขสวัสดิ์ - สีลม
ปี: 2005
สี: เทา ซิลเวอร์สโตน (NH-630M)
อังคาร, 22 กุมภา 2011 22:40 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
คุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งนั้นเลยคับผม
ผมขอรอลงคะแนนน่ะคับผม
ได้รับคำขอบคุณจาก: kittidech  NeaT ES.  CEMENT  psYchosis  hacker  boss  ohm  ~Ferio Mania~  Es_SaLaRyMaN  ahingrace  khing_cr  RedH  hua-hin29 
Alert


ชื่อเล่น: เลิ๊ด

เข้าร่วม: 20 สิงหา 2008
ตอบ: 618

Guru ES
Guru ES

ได้รับคำขอบคุณ: 1516
ให้คำขอบคุณ: 70

ที่อยู่: ladphao
ปี: 2003
สี: ดำ ไนท์ฮอว์ก (B-92P)
พุธ, 23 กุมภา 2011 01:01 - มาแสดงความรักคลับ ด้วยการเสนอ "ประธาน" คนใหม่ ของ civic ES group เพื่อเลือกตั้งก
เอ่อ.....อ คุณอะล้วง นี่คนเดียวกะ อเลิ้ท รึป่าวครับท่านกรรมการผมล่ะสับสนจริงๆ

ขอบคุณทุกท่านที่เสนอชื่อเลิ้ดนะครับ แต่ขอตัดสินใจนิดนึง

ส่วนผมขอเสนอ ตาบี บีลาดิน ลงเลือกตั้งครับ

เนื่องด้วยชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก เป็นที่รักของพี่ๆ น้องๆ อัธยาศัยดี และมีซันลูฟ
ได้รับคำขอบคุณจาก: cisco  CEMENT  PAE KUNG  psYchosis  kittidech  hacker  carrimoroll  boss  ohm  TUI_PeTiTe  ~Ferio Mania~  Es_SaLaRyMaN  ahingrace  beeladin  khing_cr  jonatan  RedH  Tudcham Family  honeybeex7 
ตอบ
หน้า 1 จาก 3
ไปที่: 
ติดต่อโฆษณา admin@civicesgroup.com
Copyright © 2008-2023 Civic ES Group. All rights reserved.