ค้าอะไหล่โครตเก่า

ตอบ
พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
ผู้ตั้ง ข้อความ
Vansan_Frost
Guru ES
Guru ES



ชื่อเล่น: ต้นขอร๊าบบ

เข้าร่วม: 21 ตุลา 2009
ตอบ: 663

ได้รับคำขอบคุณ: 1016
ให้คำขอบคุณ: 714

ที่อยู่: พุทธมณฑล ศาลายา
ปี: 2002
สี: เทา ซิกเน็ต (เมทัลลิก) (RP-31M)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 09:14 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
สำหรับท่านสมาชิก......ที่ชอบเก็บปืนไว้ในรถ

เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญ....สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาวุธปืน ตามบันทึก ตร.ที่ 0501 /30476 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2517 กำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ ให้ใช้ดุลพินิจในการตรวจค้น จับกุม กุมพกพาอาวุธปืน
ไปในที่สาธารณสถานให้เป็นการถูกต้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ได้บัญญัติไว้ ต่อมาได้มีคำสั่ง
ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 ทวิ แห่ง พรบ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ขึ้นอีก ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในปัจจุบันยังคงมีปัญหา เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้น
พบบุคคลพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ โดยมีเพียงใบอนุญาต ให้มีและใช้อาวุธปืน ( ป. 4 ) แต่ยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ( ป. 12 ) ก็มักจะควบคุมตัวมาดำเนินคดีทุกรายไป ทำให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้บริสุทธิ์
ที่ถูกตรวจค้นและจับกุม เพื่อให้การปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง จึงขอซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้ ตามบทบัญญัติ มาตรา 8 ทวิ แห่ง พรบ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยคำสั่งคณะปฏิรูป การปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3 กำหนดว่า ห้ามมิให้
ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่กรณี
ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ไม่ว่ากรณีใดห้ามมิให้พกพาอาวุธปืน
ไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในที่ ชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กฎหมายยังคงเปิดโอกาส ให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ นำเอาอาวุธปืนที่ตนมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้พกพา ติดตัวไปเพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สินได้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายให้กระทำได้
ตามแนวคำชี้ขาดไม่ฟ้องคดีของอธิบดีกรมอัยการเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาจากเจ้าพนักงาน ซึ่งถือว่าโดยสภาพเป็นกรณีที่ต้องมีอาวุธปืนติดตัวเมื่อมีเหตุ
จำเป็นและเร่งด่วน ตามสมควรแก่พฤติการณ์ มีแนวทางพอสรุปได้ดังนี้คือ

1. ถ้าได้นำอาวุธปืนใส่กระเป๋าเก็บไว้ในช่องเก็บของท้ายรถ ซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้ทันทีทันใด

2. เอาอาวุธปืนใส่กระเป๋าใส่กุญแจแล้ววางไว้ในรถซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้ในทันทีทันใด

3. ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด จำนวนเป็นหมื่นๆ นำติดตัวมาแล้วมีอาวุธปืน
ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว ใส่ช่องเก็บของหน้ารถยนต์เพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สิน

4. ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด นำอาวุธปืนติดตัวมาด้วย โดยแยกอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนออกจากกัน ใส่กระเป๋าเอกสารไว้ที่พนักเบาะหลังรถยนต์

5. ห่ออาวุธปืน และแหนบบรรจุกระสุนปืน ( แมกกาซีน ) แยกออกคนละห่อเก็บไว้ในกระโปรง
รถยนต์ซึ่งใส่กุญแจ

ให้ข้ิอคิำดไว้เพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองตนเองและคนรอบข้าง
หาใช่หลักในการกวนทีนตำรวจหรือหลีกเลี่ยงข้อเยี่ยงกระผมไม่ 55555

ถ้ายังไม่เก่งมากๆ จนชนเพดานตัวเอง ...
จงอย่าเพิ่งคิดอะไรไปมากกว่าการ พัฒนาตัวเอง 
ผู้ตั้ง ข้อความ
GOLFER
มีใบอนุญาตขับขี่
มีใบอนุญาตขับขี่



เข้าร่วม: 01 ตุลา 2008
ตอบ: 363

ได้รับคำขอบคุณ: 171
ให้คำขอบคุณ: 320

ที่อยู่: BANGKOK-NAKHONPATHOM
ปี: 2003
สี: ทอง แซทเทิลไลท์ (NH-663M)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 10:21 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
PongpanG
Moderator
Moderator


ผม รัก คุณ

ชื่อเล่น: ป๋องแป๋ง

เข้าร่วม: 11 สิงหา 2008
ตอบ: 3254

ได้รับคำขอบคุณ: 12522
ให้คำขอบคุณ: 3239

ที่อยู่: รังสิต
ปี: 2005
สี: เทา ซิลเวอร์สโตน (NH-630M)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 10:39 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
เห้อ ๆ ถ้าฉุกเฉิน ก็ คง ไม่รอดล่ะงานนี้ เหอะๆ

Civic ES Group No:: 168 
ได้รับคำขอบคุณจาก: ENJOY HONDA 
ผู้ตั้ง ข้อความ
ENJOY HONDA
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES



เข้าร่วม: 20 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 1347

ได้รับคำขอบคุณ: 1186
ให้คำขอบคุณ: 479

ที่อยู่: Bangkok
ปี: 2004
สี: เทา ซิลเวอร์สโตน (NH-630M)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 10:40 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
ปืนคนดีต้องทำแบบนี้...แต่ปืนโจรยิงได้ทันที เหอๆๆๆ

พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)  
ผู้ตั้ง ข้อความ
k-autosociety
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES



ชื่อเล่น: เค

เข้าร่วม: 16 มิถุนา 2009
ตอบ: 1660

ได้รับคำขอบคุณ: 2144
ให้คำขอบคุณ: 3376

ที่อยู่: uttaradit - kasetnavamin
ปี: 2003
สี: ดำ ไนท์ฮอว์ก (B-92P)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 11:07 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
ผมทำแบบข้อ 4 อ่ะครับ ผมทำเต้นท์รถมือ สอง พกเงินมาจากอุตรดิตถ์ 6 แสนใส่กระเป๋าเจมส์บอน เพื่อไปซื้อรถที่กรุงเทพ

ใช้อาวุธปืน 9mm แยกแม็ก เรียบร้อยแล้ว วางอยู่ในกระเป่าเจมส์บอน คู่กับเงิน พร้อมใบ ป.4 ตัวจริงด้วยนะ

ยังโดนจับเลยครับ ที่ด่านพยุหคีรี นครสวรรค์ เคลียร์ยังไง อ้างยังไงก็ไม่ได้ ให้หมื่นหนึ่งยังไม่เอาเลยอ่ะ โดนตอนเที่ยงคืน

กว่า ร้อยเวรจะมา บันทึกจับกุมก็ตี 1 ครับ แต่ขอไม่เข้าห้องขังนั่งรออยู่หน้าโต๊ะร้อยเวร พอร้อยเวรมาให้ประกันตัว 2หมื่น ขอค่ากาแฟให้ลูกน้องอีก 2 พัน อีกหนึ่งเดือนขึ้นศาล ศาลสั่งปรับ 700 บาทครับ

ไม่รู้ว่า เราทำถึงขนาดนี้ทำไมยังโดนอีก เสียเงินไม่เท่าไหร่ครับเสียเวลามากกว่าครับ ... เฮ้อ... กฎหมายบ้านเรา

STAND - BY ORIGINAL GROUP. SINCE 1994

Sir - Drag - A - Lot

ไ ม่ ใ ช่ นั ก เ ล ง " แ ต่ ใ ส่ กา ง เ ก ง นั ก ม ว ย " 
ได้รับคำขอบคุณจาก: BeeBird  kobon  soloshot  hacker  kittidech  tor-es 
ผู้ตั้ง ข้อความ
Vansan_Frost
Guru ES
Guru ES



ชื่อเล่น: ต้นขอร๊าบบ

เข้าร่วม: 21 ตุลา 2009
ตอบ: 663

ได้รับคำขอบคุณ: 1016
ให้คำขอบคุณ: 714

ที่อยู่: พุทธมณฑล ศาลายา
ปี: 2002
สี: เทา ซิกเน็ต (เมทัลลิก) (RP-31M)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 12:24 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
k-autosociety พิมพ์ว่า:
ผมทำแบบข้อ 4 อ่ะครับ ผมทำเต้นท์รถมือ สอง พกเงินมาจากอุตรดิตถ์ 6 แสนใส่กระเป๋าเจมส์บอน เพื่อไปซื้อรถที่กรุงเทพ

ใช้อาวุธปืน 9mm แยกแม็ก เรียบร้อยแล้ว วางอยู่ในกระเป่าเจมส์บอน คู่กับเงิน พร้อมใบ ป.4 ตัวจริงด้วยนะ

ยังโดนจับเลยครับ ที่ด่านพยุหคีรี นครสวรรค์ เคลียร์ยังไง อ้างยังไงก็ไม่ได้ ให้หมื่นหนึ่งยังไม่เอาเลยอ่ะ โดนตอนเที่ยงคืน

กว่า ร้อยเวรจะมา บันทึกจับกุมก็ตี 1 ครับ แต่ขอไม่เข้าห้องขังนั่งรออยู่หน้าโต๊ะร้อยเวร พอร้อยเวรมาให้ประกันตัว 2หมื่น ขอค่ากาแฟให้ลูกน้องอีก 2 พัน อีกหนึ่งเดือนขึ้นศาล ศาลสั่งปรับ 700 บาทครับ

ไม่รู้ว่า เราทำถึงขนาดนี้ทำไมยังโดนอีก เสียเงินไม่เท่าไหร่ครับเสียเวลามากกว่าครับ ... เฮ้อ... กฎหมายบ้านเรา



กองวิจัยและวางแผน ส่วนราชการกรมตำรวจ ที่ 0503 ( ส ) / 27663

วันที่ 30 กันยายน 2525

เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค้นบุคคลพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณสถาน

ผบช. , ผบก. , หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าทุกหน่วยงาน

ตามบันทึก ตร.ที่ 0501 /30476 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2517 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ ให้ใช้ดุลพินิจในการตรวจค้น จับกุม
ผู้พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณสถานให้เป็นการถูกต้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ได้บัญญัติไว้


ต่อมาได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 ทวิ แห่ง พรบ. อาวุธปืนฯ
พ.ศ. 2490 ขึ้นอีก


ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในปัจจุบันยังคงมีปัญหา
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบบุคคลพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ โดยมีเพียงใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ( ป. 4 ) แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ( ป. 12 )ก็มักจะควบคุมตัวมาดำเนินคดีทุกรายไป ทำให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกตรวจค้นและจับกุม


เพื่อให้การปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้อง

จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้ ตามบทบัญญัติ
มาตรา 8 ทวิ แห่ง พรบ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3 กำหนดว่า

ห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่กรณีต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ไม่ว่ากรณีใด

ห้ามมิให้พกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในที่ชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กฎหมายยังคงเปิดโอกาส ให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์
นำเอาอาวุธปืนที่ตนมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้พกพา
ติดตัวไปเพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สินได้

ภายในขอบเขตที่กฎหมายให้กระทำได้ตามแนวคำชี้ขาดไม่ฟ้องคดีของอธิบดีกรมอัยการเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาจากเจ้าพนักงานซึ่งถือว่าโดยสภาพเป็นกรณีที่ต้องมีอาวุธปืนติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ มีแนวทางพอสรุปได้ดังนี้คือ

1. ถ้าได้นำอาวุธปืนใส่กระเป๋าเก็บไว้ในช่องเก็บของท้ายรถ ซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้ทันทีทันใด

2. เอาอาวุธปืนใส่กระเป๋าใส่กุญแจแล้ววางไว้ในรถซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้ในทันทีทันใด

3. ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด จำนวนเป็นหมื่นๆ นำติดตัวมาแล้วมีอาวุธปืนได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว ใส่ช่องเก็บของหน้ารถยนต์เพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สิน

4. ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด นำอาวุธปืนติดตัวมาด้วย โดยแยกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนออกจากกัน ใส่กระเป๋าเอกสารไว้ที่พนักเบาะหลังรถยนต์

5. ห่ออาวุธปืน และแหนบบรรจุกระสุนปืน ( แมกกาซีน ) แยกออกคนละห่อเก็บไว้ในกระโปรงรถยนต์ซึ่งใส่กุญแจ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้เป็นดุลพินิจประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้ต่อไป

ลงชื่อ พล.ต.ท.ณรงค์ มหานนท์


( ณรงค์ มหานนท์ )
รองอ.ตร.ปป.ปร.ท.อ.ตร.



ลองอ่านดู แล้วปฏิบัติตามให้ได้ ที่สำคัญเมื่อพบด่านตรวจให้พูดคุยกับตำรวจเขาดี ๆ อย่าแสดงอาการที่ทำให้ตำรวจหมั่นไส้ก็จะช่วยได้มากครับ


หรือจะถ่ายสำเนาคำสั่งนี้ ติดตัวไว้ด้วยก็ดีครับ หากมีปัญหาจะได้หยิบให้ตำรวจดู

ถ้ายังไม่เก่งมากๆ จนชนเพดานตัวเอง ...
จงอย่าเพิ่งคิดอะไรไปมากกว่าการ พัฒนาตัวเอง 
ได้รับคำขอบคุณจาก: witnu  Lee_ES_turbo  ae  Saka  Jacky_ES04.5  benzd  Guide6351  kobon  Asuerada_boy  soloshot  hacker  kittidech  thanettrakool 
ผู้ตั้ง ข้อความ
biggsnui
Guru ES
Guru ES


สวดยอด

ชื่อเล่น: หนุ่ย

เข้าร่วม: 18 มิถุนา 2009
ตอบ: 856

ได้รับคำขอบคุณ: 1302
ให้คำขอบคุณ: 1622

ที่อยู่: The Gang South Pattaya
ปี: 2002
สี: ทอง ไทเทเนียม (เมทัลลิก) (YR-525M)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 13:19 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
ป.12 เนี่ยต้องบิ๊กจริงๆครับถึงจะได้มาครอบครอง


ขอบอกว่าคนที่จับยังไม่รู้จักใบนี้เลยครับ
พี่ที่รู้จักคนนึงโดนจับแกมีใบนี้ตำรวจเค้าก็โทรหากันให้วุ่นสรุปว่าเจอของจริง

จากก้าวร้าวใส่แทบจะก้มกราบแล้วปล่อยตัวไป เหอๆ

พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)  
ได้รับคำขอบคุณจาก: witnu 
ผู้ตั้ง ข้อความ
Lee_ES_turbo
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES


color : lamborghini grigio telesto grey

เข้าร่วม: 02 ตุลา 2008
ตอบ: 4451

ได้รับคำขอบคุณ: 8091
ให้คำขอบคุณ: 5254

ปี: 2004


จันทร์, 15 กุมภา 2010 13:43 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
ความรู้ๆ

CIVIC ES TURBO Ver.II 2014 COMING SOON
เทคเหนือเทค ต้องเทคเทอร์โบสิฟะ

color : lamborghini grigio telesto grey  
ผู้ตั้ง ข้อความ
witnu
มีใบอนุญาตขับขี่
มีใบอนุญาตขับขี่


การช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์ คือความสุขอันยิ่งใหญ่...

ชื่อเล่น: หมู

เข้าร่วม: 16 ตุลา 2008
ตอบ: 399

ได้รับคำขอบคุณ: 315
ให้คำขอบคุณ: 694

ที่อยู่: ลพบุรี
ปี: 2002
สี: เทา ซิกเน็ต (เมทัลลิก) (RP-31M)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 13:47 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
ผมอยู่ในจังหวัด ก็ คารังตลอดครับ แต่ออก ตจว. ก็แยกออกครับ ผมว่า ตำรวจเขาดูที่เจตนามากกว่าครับ เพราะสมัยนี้ คนส่วนใหญ่ก็มีปืนกันแทบทั้งนั้นครับเพื่อไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ของตัวเองครับ คุยกันได้ครับ

เรารัก ฮอนด้า 
ผู้ตั้ง ข้อความ
Hamster@Yamabuchi
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES


^^Enjoy Army^^

ชื่อเล่น: เบิร์ด

เข้าร่วม: 27 มีนา 2009
ตอบ: 2005

ได้รับคำขอบคุณ: 5433
ให้คำขอบคุณ: 3267

ที่อยู่: เขตหวงห้ามเฉพาะ
ปี: 2005
สี: ขาว ทาฟเฟต้า (NH-578)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 14:18 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
ง่าๆๆๆๆๆๆๆ ฟามรู้ๆ ...................คนมีปืนน่ากลัวๆ..................ตำรวจก็น่ากลัวๆ

Yamabuchi Tengu & Civic Es Group
Prostreet Garage & Hamster Racing Shop
Milky Boy & Cartoon Boy
Wardog & Enjoy Army
Call Me Now @ 081-8307561
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
benzd
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES


อยากเปลี่ยนท่อคันนี้จัง

ชื่อเล่น: เบนซ์

เข้าร่วม: 11 มกรา 2009
ตอบ: 3409

ได้รับคำขอบคุณ: 3987
ให้คำขอบคุณ: 3166

ที่อยู่: เกตุม-มหาชัย-สมุทรสาคร
ปี: 2005
สี: ทอง แซทเทิลไลท์ (NH-663M)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 14:29 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
พกปืนมันวุ่นวาย พกคมแฝกดีกว่าไหมครับ

I Love ES
จะโมเครื่องให้แรงทำไม ถ้ายังไม่เคยรีดพลังที่อยู่ในเครื่องเดิมออกมา
เสียงท่อสปูนก๊อปในรถเดิมๆคลิ๊ก>> http://www.civicesgroup.com/forum/topic12918-30#936408
สงสัยว่ารถแก๊สแรงหรือไม่คลิ๊ก>> http://www.civicesgroup.com/forum/topic27824 
ได้รับคำขอบคุณจาก: BEER_CIVIC ES 
ผู้ตั้ง ข้อความ
pop_2008
แซงซ้าย ปาดขวา
แซงซ้าย ปาดขวา


ทำก็อย่าให้รู้ รู้ก็อย่าให้เห็น เห็นก็อย่าให้จับได้ ถึงจับได้ก็อย่าไปรับ ถ้าจะรับ ก็ให้รับครึ่งเดียว

เข้าร่วม: 17 มกรา 2010
ตอบ: 599

ได้รับคำขอบคุณ: 582
ให้คำขอบคุณ: 445

ที่อยู่: เพชรบุรี
ปี: 2003


จันทร์, 15 กุมภา 2010 15:15 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
พกตามปรกติครับเลยครับ ขอให้ปืนถูกต้องมีทะเบียน เจอตรทำตัวปกติ อย่าพูดเสียงสั่นเพราะความกลัวว่าเค้าจะรู้
และอย่าให้คนในรถรู้ด้วยว่าติดปืนมา พาจะทำให้เราเขว้และไม่ต้องบอกว่าเอาปืนมา ถึงศึกษามาดีถ้าเจอด่านเค้าจะจับยังไงก็จับครับ
เครียรตรงนั่นเลย อย่าให้เกิน2000นะ บางรายจ่ายเป็นหมืน ถ้าเค้าไม่เอาก็ให้ยึดปืนไปเลยแล้วโทรหาคนประกันตัว
หนึ่งอาทิตย์ขึ้นศาลปรับไม่เกิน2000บาทครับ อย่าลืมนะครับมีไว้ดีว่าจะใช่แล้วไม่มี
 
ได้รับคำขอบคุณจาก: Saka  Bonjiro  biggsnui 
ผู้ตั้ง ข้อความ
pop_2008
แซงซ้าย ปาดขวา
แซงซ้าย ปาดขวา


ทำก็อย่าให้รู้ รู้ก็อย่าให้เห็น เห็นก็อย่าให้จับได้ ถึงจับได้ก็อย่าไปรับ ถ้าจะรับ ก็ให้รับครึ่งเดียว

เข้าร่วม: 17 มกรา 2010
ตอบ: 599

ได้รับคำขอบคุณ: 582
ให้คำขอบคุณ: 445

ที่อยู่: เพชรบุรี
ปี: 2003


จันทร์, 15 กุมภา 2010 15:24 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
อีกนิดหนึ่ง ติดกล้องถ่ายรูปไว้ด้วยก็ดีนะ ถ่ายว่าคนไหนเอาปืนเราไป มีลูกไว้กี่ลูก ยี่ฮ้ออะไรบ้าง
เวลาศาลสั่งปรับ และคืนของกลาง ถ้าไม่ได้ครบก็พ้องต่อเลย
ถามว่าผมเลยโดนจับเปล่า บอกตามตรงว่าไม่เคย เจอด่านก็หลายหน แต่ผมไม่กลัวครับ กลัวโจรมากกว่า
http://www.gun.in.th/board/index.php?topic=29830.0
 
ได้รับคำขอบคุณจาก: Saka  benzd  Bonjiro  biggsnui 
ผู้ตั้ง ข้อความ
kim_possible
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES


ทุกปัญหามีทางออก

ชื่อเล่น: หนู

เข้าร่วม: 10 ตุลา 2008
ตอบ: 2673

ได้รับคำขอบคุณ: 2004
ให้คำขอบคุณ: 6407

ที่อยู่: Kanchanaburi
ปี: 2002
สี: เงิน ซาติน (เมทัลลิก) (NH-623M)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 16:09 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)

Civic ES Group Thailand # 458
Skype Name : Chakris.vaioon
Mobile & Line : 089-2594002
E-Mail : Chakris_design@hotmail.com
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001130199501 
ผู้ตั้ง ข้อความ
NINJASIAM
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES


คิดถึงทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้น #424

ชื่อเล่น: นิน

เข้าร่วม: 06 มกรา 2010
ตอบ: 1626

ได้รับคำขอบคุณ: 2026
ให้คำขอบคุณ: 4541

ที่อยู่: Chiang Mai
ปี: 2004
สี: ขาว ทาฟเฟต้า (NH-578)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 16:20 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)

พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)  
ผู้ตั้ง ข้อความ
sayarm
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES


ขับตามตูด ซิ อุ่นใจ....

ชื่อเล่น: หยาม

เข้าร่วม: 03 ตุลา 2008
ตอบ: 2230

ได้รับคำขอบคุณ: 2539
ให้คำขอบคุณ: 4055

ที่อยู่: ระยอง (แต่คนพะเยา ^_^ )
ปี: 2003
สี: เงิน ซาติน (เมทัลลิก) (NH-623M)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 17:16 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
พกแบบนี้เขาเรียกว่ากันตำรวจ ไม่ได้กันโจรใช่ป่ะครับ อิิอิ

พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง) พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)  
ผู้ตั้ง ข้อความ
toshi
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES


Buddy Club P1

เข้าร่วม: 13 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 2308

ได้รับคำขอบคุณ: 1407
ให้คำขอบคุณ: 1762

ปี: 2003
สี: ขาว ทาฟเฟต้า (NH-578)


จันทร์, 15 กุมภา 2010 17:49 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
Dr.Ploy
สมาชิกสับสน
สมาชิกสับสน



เข้าร่วม: 11 ตุลา 2008
ตอบ: 98

ได้รับคำขอบคุณ: 57
ให้คำขอบคุณ: 108

ที่อยู่: Nakhonpathom-Chonburi
ปี: 2003


จันทร์, 15 กุมภา 2010 18:10 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
ก็ถ้าถูกจับ ก็หาคนไปเคลียร์เอาครับ แต่ตำรวจต้องเอาปืนไปทดลองยิงเพื่อหา
ลักษณะหัวกระสุน เพื่อดูว่า ปืนกระบอกนี้เคยใช้ก่อคดีมาก่อนหรือเปล่า
เท่านั้นครับ เรื่องอื่นคงไม่มี
ว่าแต่ Remington ของเจ้าของกระทู้สวยดีนะครับ
ถ้ามีโอกาศคงได้แลกเปลี่ยนประสบการณืเรื่องปืนกันนะครับ
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
xcyber
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES


ทำงานหาเงิน มาเที่ยว

ชื่อเล่น: เอ็กซ์

เข้าร่วม: 30 ตุลา 2008
ตอบ: 1105

ได้รับคำขอบคุณ: 1281
ให้คำขอบคุณ: 217

ที่อยู่: เจริญนคร
ปี: 2001


จันทร์, 15 กุมภา 2010 18:49 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
ไม่มีปืนให้พก พกแต่สปาต้าร์ แทงอย่างเดียวไม่ต้องบรรจุกระสุน

พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)  
ผู้ตั้ง ข้อความ
>>SP<<
Guru ES
Guru ES



เข้าร่วม: 11 ตุลา 2008
ตอบ: 823

ได้รับคำขอบคุณ: 797
ให้คำขอบคุณ: 138

ที่อยู่: ใต้ฟ้า


จันทร์, 15 กุมภา 2010 19:01 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
xcyber พิมพ์ว่า:
ไม่มีปืนให้พก พกแต่สปาต้าร์ แทงอย่างเดียวไม่ต้องบรรจุกระสุน

อืมแทงไม่เข้า......มันทื่อ

พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)

รับบุภายในลดเสียงรบกวน Tel...0820711503 , 0865766345
Click ... ดูรายละเอียดได้เลย ... Click 
ได้รับคำขอบคุณจาก: loktan 
ผู้ตั้ง ข้อความ
Natt
Guru ES
Guru ES


รถเปลี่ยน ใจไม่เปลี่ยน ..ES GROUP..

ชื่อเล่น: แนท

เข้าร่วม: 02 กุมภา 2010
ตอบ: 773

ได้รับคำขอบคุณ: 438
ให้คำขอบคุณ: 51

ที่อยู่: กระทุ่มแบน~สมุทรสาคร
ปี: 2001


จันทร์, 15 กุมภา 2010 19:23 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
เก็บความรู้คับ
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
pop_2008
แซงซ้าย ปาดขวา
แซงซ้าย ปาดขวา


ทำก็อย่าให้รู้ รู้ก็อย่าให้เห็น เห็นก็อย่าให้จับได้ ถึงจับได้ก็อย่าไปรับ ถ้าจะรับ ก็ให้รับครึ่งเดียว

เข้าร่วม: 17 มกรา 2010
ตอบ: 599

ได้รับคำขอบคุณ: 582
ให้คำขอบคุณ: 445

ที่อยู่: เพชรบุรี
ปี: 2003


จันทร์, 15 กุมภา 2010 19:25 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
sayarm พิมพ์ว่า:
พกแบบนี้เขาเรียกว่ากันตำรวจ ไม่ได้กันโจรใช่ป่ะครับ อิิอิ


ถ้าเอาตามข้างบน คงกันตำรวจไม่ได้หรอกครับ ต้องเอาไปสู้ในชั้นศาล สุกท้ายก็ยกพ้อง แล้วใครจะเสียเวลาสู้คดีล่ะ
ยิ่งแยกลูกแยกแม็กไม่ต้องพูดถึงเลย แล้วจะซื้อมาป้องกันตัวและทรัพย์สินทำไมล่ะ อิอิ
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
แป้งร่ำ
แซงซ้าย ปาดขวา
แซงซ้าย ปาดขวา



เข้าร่วม: 25 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 407

ได้รับคำขอบคุณ: 693
ให้คำขอบคุณ: 1030

ที่อยู่: samutprakan


จันทร์, 15 กุมภา 2010 21:39 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
S_panbumrung
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES


หยุด.....ทำร้ายประเทศไทย !!!!

ชื่อเล่น: ยศ

เข้าร่วม: 04 ตุลา 2008
ตอบ: 1519

ได้รับคำขอบคุณ: 1177
ให้คำขอบคุณ: 962

ที่อยู่: Chachoengsao / Chonburi
สี: เงิน ซาติน (เมทัลลิก) (NH-623M)


อังคาร, 16 กุมภา 2010 11:13 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
น่าเห็นใจครับสำหรับคนที่จำเป็นต้องใช้จริง ๆ อย่างเช่น คนที่ไปเก็บเงินต่างจังหวัดอะไรทำนองนี้
กฏหมายบ้านเรายังไม่ครอบคลุมพอ

Enjoy Honda
Civic ES Group No.#482 
ผู้ตั้ง ข้อความ
Asuerada_boy
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES



เข้าร่วม: 07 ตุลา 2008
ตอบ: 1094

ได้รับคำขอบคุณ: 576
ให้คำขอบคุณ: 1647

ปี: 2002
สี: น้ำเงิน อิเทอนอล (B-96P)


อังคาร, 16 กุมภา 2010 12:11 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
ผมว่าถ้า K'ตังหนวด คิดจะเอายังงัยก็โดน อ้างกดหมาน หาว่าเล่นแง่

จบๆๆ ตรงนั้นเลยดีก่า เสียประวัติขึ้นสารอีก เสียเวลา

พูดกับคุณพี่เพราะๆ นอบน้อมเค้าไป

เดี๋ยวก้อลดราคาต่อรองให้เองแหล่ะ

เพราะผมไม่ยอมเสียประวัติ เลยยอม โดนไป 8K จาก 15K (ถึงขึ้นสารจะเสียน้อยกว่านี้ก็ยอม)
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
Anakin
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES


ตีไกล ตีตรง ถึงธง จ่ายตัง สักวันจะเป็นโปร

ชื่อเล่น: เอก

เข้าร่วม: 31 กรกฎา 2009
ตอบ: 1121

ได้รับคำขอบคุณ: 911
ให้คำขอบคุณ: 1441

ที่อยู่: Korat - Rayong
ปี: 2002
สี: เทา ซิลเวอร์สโตน (NH-630M)


อังคาร, 16 กุมภา 2010 12:58 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
ความรู้ชั้นเยี่ยมครับ

We love ES-Korat - Rayong
Wheels:Spoon rota
Suspension:Koni yellow + Tein
Intake :Spoon N1
Engine:D 17 A Vtec Auto  
ผู้ตั้ง ข้อความ
Wal2n_ES
Guru ES
Guru ES


Warnz Zabokarn v(^_^")

ชื่อเล่น: ว่าน

เข้าร่วม: 01 ตุลา 2008
ตอบ: 616

ได้รับคำขอบคุณ: 812
ให้คำขอบคุณ: 824

ที่อยู่: BangbauThong - NonthaBuri
ปี: 2003
สี: ขาว ทาฟเฟต้า (NH-578)


อังคาร, 16 กุมภา 2010 15:42 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
Hamster@Yamabuchi พิมพ์ว่า:
ง่าๆๆๆๆๆๆๆ ฟามรู้ๆ ...................คนมีปืนน่ากลัวๆ..................ตำรวจก็น่ากลัวๆ



แหมมมมมมมม ม พี่ก้อ ใช้สิ๊ (เสียงสูง)

FaFaFa Fourth Champ Snooker Of "Civic ES Group"
Civic ES My Style
Liverpool & MuangThong Utd FanClub

พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)  
ผู้ตั้ง ข้อความ
Vansan_Frost
Guru ES
Guru ES



ชื่อเล่น: ต้นขอร๊าบบ

เข้าร่วม: 21 ตุลา 2009
ตอบ: 663

ได้รับคำขอบคุณ: 1016
ให้คำขอบคุณ: 714

ที่อยู่: พุทธมณฑล ศาลายา
ปี: 2002
สี: เทา ซิกเน็ต (เมทัลลิก) (RP-31M)


อังคาร, 16 กุมภา 2010 17:13 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
Dr.Ploy พิมพ์ว่า:
ก็ถ้าถูกจับ ก็หาคนไปเคลียร์เอาครับ แต่ตำรวจต้องเอาปืนไปทดลองยิงเพื่อหา
ลักษณะหัวกระสุน เพื่อดูว่า ปืนกระบอกนี้เคยใช้ก่อคดีมาก่อนหรือเปล่า
เท่านั้นครับ เรื่องอื่นคงไม่มี
ว่าแต่ Remington ของเจ้าของกระทู้สวยดีนะครับ
ถ้ามีโอกาศคงได้แลกเปลี่ยนประสบการณืเรื่องปืนกันนะครับ



ได้เลยครับยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ปล.รู้ได้ไงว่าของผมเป็น Remington ล่ะเออ สงกาสัยว่าจะเจอเทพแห่งปืนซะแว้วว

ปล.ของ ปล. ถ้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องปืนของให้บอก ขนาด+ยี่ห้อของปืนด้วยคร๊าบบ
จะได้ไปทำการบ้าน แบบว่าผมยังอ่อนหัดเรื่องปืนขอร๊าบบบ

ถ้ายังไม่เก่งมากๆ จนชนเพดานตัวเอง ...
จงอย่าเพิ่งคิดอะไรไปมากกว่าการ พัฒนาตัวเอง 
ผู้ตั้ง ข้อความ
Dr.Ploy
สมาชิกสับสน
สมาชิกสับสน



เข้าร่วม: 11 ตุลา 2008
ตอบ: 98

ได้รับคำขอบคุณ: 57
ให้คำขอบคุณ: 108

ที่อยู่: Nakhonpathom-Chonburi
ปี: 2003


อังคาร, 16 กุมภา 2010 18:25 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
เจ้าของกระทู้ก็ชมเกินไปครับ แค่เป็นคนชอบ 19111 เฉยๆอ่ะครับ
มันมีความ classic ในตัวของมันครับ หรือมนต์เสน่ห์ ของปืนตระกูล
1911 ครับ ยิ่งของเจ้าของกระทู้ด้วยแล้ว สีเขียวมะกอก งามเหลือเกินครับ
ไม่ทราบว่าได้มานานหรือยังครับ เก็บไว้ครับ ถ้าได้ม้าคาบศรมาแล้วค่อยปล่อยไป
ของแบบนี้หาเดิมๆยากมาก ส่วนมากจะแกะใหม่ซะมากกว่า
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
soloshot
ครอบครัว ES
ครอบครัว ES



ชื่อเล่น: แฟลช

เข้าร่วม: 17 มิถุนา 2009
ตอบ: 1245

ได้รับคำขอบคุณ: 2428
ให้คำขอบคุณ: 1276

ที่อยู่: ประชาอุทิศ (ทุ่งครุ)
ปี: 2001
สี: ทอง ไทเทเนียม (เมทัลลิก) (YR-525M)


อังคาร, 16 กุมภา 2010 19:09 :: พกปืนอย่างไร.........ไม่ให้โดนจับ ! (เหมาะสำหรับติดรถไว้เดินทาง)
น่าเห็นใจครับ

สมัยนี้ มิจฉาชีพก็เยอะ
จะพกไว้ป้องกันตัว ก็แสนจะลำบาก

CIVIC ES GROUP NO#296
LENSO 215/45/R17
YOKOHAMA ES501 (10/09)
SUSPENSION: DC5+ EIBACH
++ ไม่หล่อแต่เร้าใจ ++ 
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:   
ตอบ 1, 2, 3  ถัดไป
หน้า 1 จาก 3
 
 
ไปที่: 

ujs used japan shop sale and service
Copyright © 2009-2018 Civic ES Group. All rights reserved.
admin@civicesgroup.com